Stemming

Motie van het lid Agema over voldoende middelen beschikbaar stellen zodat verpleeghuizen kunnen voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

98,0 %
2,0 %


Groep Van Haga

D66

Volt

VVD

CDA

PVV

SGP

PvdA

CU

PvdD

JA21

FVD

Fractie Den Haan

SP

GL

DENK

BIJ1

BBB


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 27 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij voldoende en voldoende gekwalificeerde medewerkers dwangzorg kan worden voorkomen en dit daarmee tot minder administratieve lasten leidt;

verzoekt de regering, voldoende middelen beschikbaar te stellen zodat de verpleeghuizen kunnen voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor voldoende en voldoende gekwalificeerde medewerkers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema


Motie van het lid Agema over voldoende middelen beschikbaar stellen zodat verpleeghuizen kunnen voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

2021-05-27
Dossier: 35667
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35667-30.html