Stemming

Amendement van het lid Westerveld over een zelfbindingsverklaring vanaf 12 jaar

28,7 %
71,3 %


Groep Van Haga

PvdD

GL

SGP

JA21

FVD

Volt

VVD

BIJ1

SP

CDA

DENK

CU

Fractie Den Haan

PVV

D66

PvdA

BBB


Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD

Ontvangen 27 mei 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel G, komt te luiden:

G

In artikel 4:1, eerste lid, wordt «zestien jaar» vervangen door «twaalf jaar».

Toelichting

In een zelfbindingsverklaring wordt opgenomen onder welke omstandigheden vormen van verplichte zorg moet worden verleend wanneer daar noodzaak toe is. De patiënt kan er zo voor zorgen dat de voor de patiënt minst erge verplichte zorg wordt toegepast in situaties die te voorzien zijn op grond van eerdere ervaringen. De indiener is van mening dat ook 12- tot en met 15-jarigen recht zouden moeten hebben op het opstellen van een zelfbindingsverklaring. Het is immers van groot belang dat verplichte zorg niet onnodig extra leed veroorzaakt. Door de leeftijdsgrens van 16-jaar naar 12-jaar te verlagen valt het recht op een zelfbindingsverklaring ook in lijn met de leeftijdsgrens in het jeugdstrafrecht.

Westerveld


Amendement van het lid Westerveld over een zelfbindingsverklaring vanaf 12 jaar

2021-05-27
Dossier: 35667
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35667-20.html