Wetsvoorstel 35000-XVI - 18 september 2018
Indieners: Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 december 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Amendement
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Brief regering
Ter informatie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)