Wetsvoorstel 34854 - 20 december 2017
Indiener: Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 februari 2018
Status: Aangenomen (Hoofdelijk 76-69)
Besluitenlijst 2017A0426914
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 februari 2018. Voorlichting Raad van State over voorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum - 34854-10

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel TK 34854.4

9 maart 2018

Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Besluitenlijst 2018A002757
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 januari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34854-6

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

1 februari 2018

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)