Wetsvoorstel 34854 - 20 december 2017
Indiener: Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, viceminister-president ) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 februari 2018
Status: Aangenomen (Hoofdelijk 76-69)
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd