Kamerstuk 34854-10

Voorlichting Raad van State over voorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum

Dossier: Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Gepubliceerd: 20 februari 2018
Indiener(s): Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: bestuur parlement recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34854-10.html
ID: 34854-10

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 februari 2018

In het plenaire debat met uw Kamer op 15 februari jl. (Handelingen II 2017/18, nr. 53, debat over het wetsvoorstel Intrekking van de Wet raadgevend referendum (Kamerstukken 34 854)) heb ik u toegezegd voorafgaand aan de tweede termijn nadere uitleg te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de systematiek die in het wetsvoorstel is gekozen ten aanzien van het uitsluiten van de referendabiliteit.

In mijn verzoek om voorlichting aan de Raad van State, dat ik in afschrift bij deze brief heb gevoegd1, heb ik gevraagd daarbij te betrekken hetgeen daarover met uw Kamer is gewisseld tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling.

Hierbij zend ik u de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State2.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren