Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Verworpen

Stemming van 3 april 2018
Status: Verworpen (Hoofdelijk 51-93)
Stemmen - verworpen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)