Gepubliceerd: 28 november 2017
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: financiƫn organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34618-7.html
ID: 34618-7
Origineel: 34618-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 november 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift wordt «Ministerie van Veiligheid en Justitie» vervangen door: Ministerie van Justitie en Veiligheid.

B

In de beweegreden wordt «Ministerie van Veiligheid en Justitie» vervangen door: Ministerie van Justitie en Veiligheid.

C

In artikel I, onderdeel B, wordt «Onze Minister van Veiligheid en Justitie» vervangen door: Onze Minister van Justitie en Veiligheid.

Toelichting

Deze nota van wijziging bevat de technische aanpassing in verband met de nieuwe naam van de Minister.

Van Nispen