Wetsvoorstel 31266 -
Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 juni 2009
Status: Aangenomen
Brief regering