Gepubliceerd: 16 juli 2013
Indiener(s): Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31266-28.html
ID: 31266-28

Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juli 2013

Hierbij stuur ik u het onderzoeksrapport naar het functioneren van medezeggenschap in de bve-sector1. Achtergrond van dit rapport is de toezegging van mijn ambtsvoorganger aan de Eerste Kamer om een evaluatie te laten doen naar de medezeggenschap2, het adviesrecht van medezeggenschapsorganen op de profielschets van interne toezichthouders, de bindende voordracht door de ondernemingsraad op één lid van de raad van toezicht, en de one-tier board3. Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau ResearchNed.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker