Kamerstuk 31266-14

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Amendement van het lid Jasper van Dijk

Dossier: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

Gepubliceerd: 17 juni 2009
Indiener(s): Jasper van Dijk
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31266-14.html
ID: 31266-14

30,7 %
69,3 %

Verdonk

CDA

PvdA

SP

GL

SGP

PvdD

VVD

PVV

D66

CU


31 266
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 17 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel D, artikel 8a.2.2, vierde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake..

Toelichting

Met dit amendement wordt de deelnemersraad in positie gebracht om te adviseren over deelname aan een onderwijskundig project of experiment. Experimenten of projecten hebben directe invloed op de wijze waarop onderwijs wordt gegeven. In de voormalige Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 was het adviesrecht van de medezeggenschapsraad over deelneming aan onderwijskundige projecten of experimenten gewaarborgd.

Jasper van Dijk