Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

47 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
13 december 2010 - 14 maart 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de maximumsnelheid naar 130 km/h
Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU)
13 december 2010 - 11 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de internationale top 5 van kenniseconomieën
Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 december 2010 - 10 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de binnenvaart en ontlasting van wegen en milieu
Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU)
13 december 2010 - 10 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot achterstalling onderhoud waterveiligheid
Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)

Alle
13 december 2010 - 31 december 2010
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanpassing van de kinderopvangtoeslag
Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
13 december 2010 - 21 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het kooprecht voor huurders
Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de effectiviteit van de jeugdzorg door een stelselherziening
Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Job Cohen (PvdA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot 12.000 extra verplegers
André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66)
13 december 2010 - 14 maart 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de maximumsnelheid naar 130 km/h
Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU)
13 december 2010 - 23 december 2010
Arekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking bezuinigingen op decentrale overheden
Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de kwaliteit voor ouderenzorg
Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL)
13 december 2010 - 31 december 2010
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de afbouw van de algemene overdraagbare heffingskorting in referentieminimumloon
Kees van der Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL), Job Cohen (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het beperking van de doelgroep voor de AWBZ
Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), Job Cohen (PvdA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het bevriezen van de doelgroep van zorgtoeslag
Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
13 december 2010 - 11 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de internationale top 5 van kenniseconomieën
Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot marktwerking in de cure
Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
13 december 2010 - 17 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de nationale politie
Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU), Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL)
13 december 2010 - 28 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot beloningen voor leraren
Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
13 december 2010 - 19 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot vermindering van de EU-afdrachten
Kees van der Staaij (SGP), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot focus en massa
Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
13 december 2010 - 10 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de binnenvaart en ontlasting van wegen en milieu
Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU)
13 december 2010 - 19 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen over ontwikkelingssamenwerking
Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
13 december 2010 - 14 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking gezonde overheidsfinanciën
Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
13 december 2010 - 17 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot bezuinigingen op defensie
Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU)