Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

47 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
13 december 2010 - 14 maart 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de maximumsnelheid naar 130 km/h
Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
13 december 2010 - 11 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de internationale top 5 van kenniseconomieën
Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 december 2010 - 10 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de binnenvaart en ontlasting van wegen en milieu
Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU)
13 december 2010 - 10 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot achterstalling onderhoud waterveiligheid
Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)

Alle
13 december 2010 - 31 december 2010
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanpassing van de kinderopvangtoeslag
Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
13 december 2010 - 21 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het kooprecht voor huurders
Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Kees van der Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de effectiviteit van de jeugdzorg door een stelselherziening
Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot 12.000 extra verplegers
Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), Kees van der Staaij (SGP), André Rouvoet (CU)
13 december 2010 - 14 maart 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de maximumsnelheid naar 130 km/h
Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
13 december 2010 - 23 december 2010
Arekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking bezuinigingen op decentrale overheden
Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL), Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de kwaliteit voor ouderenzorg
Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Kees van der Staaij (SGP), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU)
13 december 2010 - 31 december 2010
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de afbouw van de algemene overdraagbare heffingskorting in referentieminimumloon
Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), Kees van der Staaij (SGP), Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het beperking van de doelgroep voor de AWBZ
Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het bevriezen van de doelgroep van zorgtoeslag
Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), Kees van der Staaij (SGP), André Rouvoet (CU)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
13 december 2010 - 11 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de internationale top 5 van kenniseconomieën
Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot marktwerking in de cure
Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
13 december 2010 - 17 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de nationale politie
Marianne Thieme (PvdD), Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU)
13 december 2010 - 28 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot beloningen voor leraren
Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
13 december 2010 - 19 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot vermindering van de EU-afdrachten
Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Kees van der Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot focus en massa
Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
13 december 2010 - 10 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de binnenvaart en ontlasting van wegen en milieu
Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU)
13 december 2010 - 19 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen over ontwikkelingssamenwerking
André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), Job Cohen (PvdA)
13 december 2010 - 14 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking gezonde overheidsfinanciën
Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
13 december 2010 - 17 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot bezuinigingen op defensie
Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL)