Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

47 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
13 december 2010 - 14 maart 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de maximumsnelheid naar 130 km/h
André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Job Cohen (PvdA)
13 december 2010 - 11 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de internationale top 5 van kenniseconomieën
André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Kees van der Staaij (SGP), Emile Roemer (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 december 2010 - 10 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de binnenvaart en ontlasting van wegen en milieu
Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU), Job Cohen (PvdA)
13 december 2010 - 10 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot achterstalling onderhoud waterveiligheid
Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)

Alle
13 december 2010 - 31 december 2010
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanpassing van de kinderopvangtoeslag
Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
13 december 2010 - 21 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het kooprecht voor huurders
Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Kees van der Staaij (SGP), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de effectiviteit van de jeugdzorg door een stelselherziening
Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot 12.000 extra verplegers
Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), Kees van der Staaij (SGP), Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU)
13 december 2010 - 14 maart 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de maximumsnelheid naar 130 km/h
André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Job Cohen (PvdA)
13 december 2010 - 23 december 2010
Arekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking bezuinigingen op decentrale overheden
Alexander Pechtold (D66), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de kwaliteit voor ouderenzorg
Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU)
13 december 2010 - 31 december 2010
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de afbouw van de algemene overdraagbare heffingskorting in referentieminimumloon
Alexander Pechtold (D66), Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL), Kees van der Staaij (SGP), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het beperking van de doelgroep voor de AWBZ
Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het bevriezen van de doelgroep van zorgtoeslag
Job Cohen (PvdA), Kees van der Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
13 december 2010 - 11 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de internationale top 5 van kenniseconomieën
André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Kees van der Staaij (SGP), Emile Roemer (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot marktwerking in de cure
Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
13 december 2010 - 17 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de nationale politie
André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Kees van der Staaij (SGP)
13 december 2010 - 28 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot beloningen voor leraren
André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
13 december 2010 - 19 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot vermindering van de EU-afdrachten
Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Kees van der Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66), Job Cohen (PvdA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot focus en massa
Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
13 december 2010 - 10 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de binnenvaart en ontlasting van wegen en milieu
Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU), Job Cohen (PvdA)
13 december 2010 - 19 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen over ontwikkelingssamenwerking
Femke Halsema (GL), Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66)
13 december 2010 - 14 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking gezonde overheidsfinanciën
Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
13 december 2010 - 17 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot bezuinigingen op defensie
Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD)