Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

37041 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
24 april 2012 - 22 mei 2012
Dreigend woningtekort in Metropoolregio Amsterdam
Sadet Karabulut
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
24 april 2012 - 29 mei 2012
De reële enn politieke planning voor de Omgevingswet
Paulus Jansen
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
24 april 2012 - 7 juni 2012
Het mogelijk geven van foutive informatie door Shell inzake de olielekkages in de Nigerdelta
Sharon Gesthuizen (GL)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
24 april 2012 - 9 juli 2012
De handdruk van de directeur van de Wereldomroep
Boris van der Ham (D66)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
24 april 2012 - 9 juli 2012
Het bericht 'Directeur Wereldomroep krijgt miljoen euro bij vertrek'
Han ten Broeke (VVD)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA), Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
24 april 2012 - 15 juni 2012
Een lijst van 200 gebouwen waarin op grote schaal spuitasbest is verwerkt
Paulus Jansen
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
24 april 2012 - 11 mei 2012
Waterprivatisering door de Wereldbank
Ewout Irrgang (SP)
Knapen (CDA)
24 april 2012 - 25 juni 2012
Beschietingen van roofvogels
Anja Hazekamp (PvdD)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
24 april 2012
Groeiende invloed van de salafistische As-Soennah-moskee
Joram van Klaveren (PVV)
24 april 2012 - 15 mei 2012
De representativiteit bij verplichtstelling cao's
Fatma Koşer Kaya (D66)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
24 april 2012 - 10 mei 2012
Open data en ontwikkelingssamenwerking
Arjan El Fassed (GL)
Knapen (CDA)
24 april 2012 - 9 mei 2012
De financiële situatie van EuroPsyche
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
24 april 2012 - 24 mei 2012
Wapenhandel tussen Defensie en de heer Joep van den Nieuwenhuyzen
Jasper van Dijk
Hans Hillen (minister defensie) (CDA)
24 april 2012 - 23 mei 2012
De voorgenomen sluiting van de afdeling acute verloskunde in Roosendaal
Nine Kooiman
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
24 april 2012 - 6 juli 2012
De afhandeling van aangiften in Amsterdam
Nine Kooiman
Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
24 april 2012 - 12 juni 2012
Illegale besnijdenissen in Engeland
Khadija Arib (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
24 april 2012 - 8 mei 2012
Het bericht dat de Soedanese president Bashir zegt dat in Soedan de geest van de jihad is opgeleefd
Johan Driessen (PVV)
Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
20 april 2012 - 23 mei 2012
De gevolgen van drie uitspraken van de Raad van State voor homoseksuele asielzoekers
Martijn van Dam (PvdA)
Leers
20 april 2012 - 24 april 2012
Problemen in het terugkeerproces bij de Dienst Terugkeer en Vertrek
Sietse Fritsma (PVV)
Leers
20 april 2012 - 4 mei 2012
De vervanging van de Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg
Renske Leijten
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)