Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

32548 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
3 november 2010 - 24 november 2010
Het artikel 'Kerkgijzeling Bagdad draait uit op bloedbad'
Joël Voordewind (CU)
3 november 2010 - 17 november 2010
De gijzelingsactie in de Syrisch Katholieke Onze Lieve Vrouwe kathedraal in Bagdad
2 november 2010 - 13 december 2010
De toename van de inzet van gemeentelijke toezichthouders
Attje Kuiken (PvdA)
2 november 2010 - 8 december 2010
Bouwregelgeving brandveiligheid voor parkeergarages en andere grote bouwwerken
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
2 november 2010 - 30 november 2010
Over bijstorten in de pensioenpolis
Eddy van Hijum (CDA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
2 november 2010 - 1 december 2010
Over gevechten in Uruzgan in september en oktober 2007
Harry van Bommel
2 november 2010 - 7 december 2010
Ontpoldering van de Hedwigepolder
Richard de Mos (PVV)
2 november 2010 - 17 december 2010
Een mogelijke ziekenhuisfusie in Oost-Groningen
Henk van Gerven
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
2 november 2010 - 18 november 2010
Het door werkgevers onterecht gedeeltelijk ziekmelden van werknemers die terugkeren van ziekteverzuim
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
2 november 2010 - 23 november 2010
De uitspraak van de Turkse regering dat Turken in Nederland niet hoeven in te burgeren
Sietse Fritsma (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
2 november 2010 - 7 januari 2011
Over een promotioneel kansspel: "Heel Nederland pint en wint"
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
2 november 2010 - 26 november 2010
De door China aangekondigde verlaging van de export van zeldzame aardmetalen
Atzo Nicolaï (VVD), Afke Schaart (VVD)
2 november 2010 - 22 december 2010
Doorgifte van seriennummers van navigatiesystemen na diefstal
Coşkun Çörüz (CDA)
2 november 2010 - 1 december 2010
Terugvordering van Wet Werk en Bijstand (WWB) budgetten door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Boris van der Ham (D66)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
2 november 2010 - 24 november 2010
Het dreigement van de NMa aan samenwerkende thuiszorgorganisaties
Renske Leijten
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
2 november 2010 - 12 november 2010
Over aanwijzingen dat er toch druk op de staf van InHolland is gelegd inzake sjoemelen met diploma's
Boris van der Ham (D66)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
2 november 2010 - 6 december 2010
Over het onttrekken van rechten aan de Europese emissiehandelsysteem met als doel deze te vernietigen
Ger Koopmans (CDA)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
2 november 2010 - 23 november 2010
Over gemeenten die vanwege rijksbezuinigingen het mes zetten in de collectieve zorgverzekering voor mensen met lage inkomens
Renske Leijten
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
2 november 2010 - 8 december 2010
Het bericht dat kamernood op een gezamenlijke manier wordt aangepakt
Linda Voortman (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
2 november 2010 - 12 november 2010
De problemen rondom de screening van ministers op Curaçao en het ontslag van het hoofd van de veiligheidsdienst
Ronald van Raak (SP)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)