Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

32619 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
25 november 2010 - 23 december 2010
Het bericht dat in 2011 ruim vier miljoen huizenbezitters 200 miljoen euro te veel aan onroerendezaakbelasting (OZB) betalen
Brigitte van der Burg (VVD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
25 november 2010 - 13 december 2010
De rechtsopvolger van Meavita en verpleeghuis Houtwijk te Den Haag
25 november 2010 - 1 december 2010
De arbeidsomstandigheden in slachterijen
Roos Vermeij (PvdA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 november 2010 - 17 december 2010
De Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Farshad Bashir
25 november 2010 - 13 januari 2011
De groeiende afstand tussen schoolbesturen en de werkvloer in het onderwijs
Metin Çelik (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
25 november 2010 - 17 januari 2011
Wapenexport
Arjan El Fassed (GL)
25 november 2010 - 17 januari 2011
Stelen via het internet door middel van internetincasso
Sharon Gesthuizen (GL)
25 november 2010 - 20 december 2010
Een boete voor Pinkpop
Sabine Uitslag (CDA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 november 2010 - 1 december 2010
Het individueel beoordelen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bij uitzettingen naar Irak
Sharon Gesthuizen (GL)
24 november 2010 - 6 januari 2011
De stelling dat ontwikkelingshulp radicalisering tegen kan gaan
Johan Driessen (PVV)
23 november 2010 - 17 december 2010
Conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Davids
Frans Timmermans (PvdA)
23 november 2010 - 7 november 2011
Invasieplannen in Suriname in 1986
Harry van Bommel (SP)
23 november 2010 - 17 februari 2011
Trucs van gemeenten bij inkoop van hulp in de huishouding ten koste van alfahulpen
Agnes Wolbert (PvdA)
22 november 2010 - 9 december 2010
Het opheffen van historische paden
Ger Koopmans (CDA)
22 november 2010 - 3 december 2010
De voortzetting van de campussen
Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Ahmed Marcouch (PvdA)
22 november 2010 - 15 december 2010
De verstoorde werksfeer bij strafrechters en de kwaliteit van de strafrechtspraak
Ard van der Steur (VVD)
22 november 2010 - 1 maart 2011
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het recht op ondersteuning voor het volgen van speciaal onderwijs voor minderjarige kinderen zonder verblijfsvergunning
Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Hans Spekman (PvdA)
22 november 2010 - 17 december 2010
De betrouwbaarheid van 'Kies Beter'
Renske Leijten
22 november 2010 - 8 december 2010
De zaak van een gedetineerde Nederlander in Mexico
Sharon Gesthuizen (GL)
22 november 2010 - 21 januari 2011
Het verhuren van celcapaciteit voor jeugdigen aan België
Nine Kooiman (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)