Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 december 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd