Stemming

Motie van de leden Kathmann en Maatoug over de energietoeslag ten minste geven aan mensen met een inkomen van 130% van het sociaal minimum

46,0 %
53,3 %


SGP

Fractie Den Haan

CU

PVV

CDA

GL

DENK

FVD

PvdA

BBB

BIJ1

SP

VVD

PvdD

D66

Groep Van Haga

Volt

Omtzigt

JA21


Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN KATHMANN EN MAATOUG

Voorgesteld 21 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de doelgroep die niet rondkomt door de hoge energiekosten breder is dan mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;

overwegende dat de doelgroep op gemeentelijk niveau wordt bepaald en niet alle gemeenten een grens van 130% of meer hanteren;

verzoekt de Minister om gemeenten mee te geven dat zij ten minste mensen met een inkomen van 130% van het sociaal minimum energietoeslag geven, en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kathmann

Maatoug


Motie van de leden Kathmann en Maatoug over de energietoeslag ten minste geven aan mensen met een inkomen van 130% van het sociaal minimum

2022-12-21
Dossier: 36065
Indiener(s): Senna Maatoug (GL), Barbara Kathmann (PvdA)
Onderwerpen: begroting bestuur financiƫn gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36065-10.html