Kamerstuk 36065-9

Motie van het lid Léon de Jong over de loketten voor de aanvraag van de €1.300 energietoeslag heropenen en openhouden

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)

Gepubliceerd: 21 december 2022
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting bestuur financiën gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36065-9.html
ID: 36065-9

46,0 %
53,3 %

Volt

CDA

D66

PvdD

GL

Fractie Den Haan

JA21

BBB

Omtzigt

DENK

Groep Van Haga

BIJ1

PVV

CU

PvdA

VVD

SP

SGP

FVD


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG

Voorgesteld 21 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat naar schatting nog 100.000 mensen recht hebben op de € 1.300 energietoeslag;

overwegende dat er gemeenten zijn die al dan niet tijdelijk het (digitale) loket voor het aanvragen van de energietoeslag hebben gesloten;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de gemeenten de loketten voor de aanvraag van de € 1.300 energietoeslag heropenen en openhouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong