Kamerstuk 36065-11

Motie van de leden Kathmann en Maatoug over coulant zijn met de wijze waarop studenten aantonen dat zij energiekosten maken

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)

Gepubliceerd: 21 december 2022
Indiener(s): Senna Maatoug (GL), Barbara Kathmann (PvdA)
Onderwerpen: begroting bestuur financiƫn gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36065-11.html
ID: 36065-11

99,3 %
0,0 %

FVD

Groep Van Haga

CDA

D66

BIJ1

JA21

PvdD

SP

PvdA

PVV

SGP

CU

Fractie Den Haan

BBB

VVD

Volt

Omtzigt

DENK

GL


Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN KATHMANN EN MAATOUG

Voorgesteld 21 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering studenten uitsluit van de energietoeslag;

constaterende dat studenten die niet rondkomen wegens de hoge energiekosten individuele bijzondere bijstand kunnen aanvragen en dat zij hiervoor hun energiekosten moeten aantonen met bijvoorbeeld een energiecontract op naam;

overwegende dat studenten vaak geen energiecontract op naam hebben, maar wel op andere wijze hun energiekosten kunnen aantonen, bijvoorbeeld via energiekosten die gespecificeerd zijn in een huurcontract;

verzoekt de Minister om gemeenten op te roepen coulant te zijn met de wijze waarop studenten aantonen dat ze energiekosten maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kathmann

Maatoug