Stemming

Motie van het lid Léon de Jong over de energietoeslag per direct beschikbaar stellen voor inkomens tot 140% van het sociaal minimum

44,7 %
54,7 %


PvdD

Omtzigt

BIJ1

SGP

GL

PvdA

JA21

CU

BBB

VVD

DENK

Groep Van Haga

Volt

Fractie Den Haan

D66

SP

FVD

PVV

CDA


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG

Voorgesteld 21 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de energietoeslag per direct beschikbaar te stellen voor inkomens tot 140% van het sociaal minimum;

verzoekt de regering tevens de energietoeslag zoals bedoeld voor 2023 volledig beschikbaar te stellen voor 2022 en voor het jaar 2023 te komen met een nieuwe energietoeslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong


Motie van het lid Léon de Jong over de energietoeslag per direct beschikbaar stellen voor inkomens tot 140% van het sociaal minimum

2022-12-21
Dossier: 36065
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting bestuur financiën gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36065-8.html