Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)

99,3 %
0,0 %


Volt

Omtzigt

BIJ1

PVV

SP

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

PvdA

GL

JA21

CU

D66

VVD

SGP

CDA

PvdD

DENK

FVD

BBB