Kamerstuk 36065-7

Motie van het lid Van Kent over het verhogen van het minimumloon naar €15 per uur met behoud van de koppeling van de AOW en alle uitkeringen

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)

Gepubliceerd: 21 december 2022
Indiener(s): Bart van Kent
Onderwerpen: begroting bestuur financiën gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36065-7.html
ID: 36065-7

36,0 %
63,3 %

PVV

Fractie Den Haan

CU

Omtzigt

CDA

SP

FVD

JA21

D66

PvdA

GL

Groep Van Haga

BBB

BIJ1

SGP

PvdD

Volt

VVD

DENK


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN KENT

Voorgesteld 21 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de lonen en minimumlonen al decennia achterblijven bij de stijgende winsten;

constaterende dat mensen er ook in 2023 op achteruit zullen gaan door de stijgende prijzen;

verzoekt de regering het minimumloon in Nederland te verhogen naar € 15 per uur met behoud van de koppeling van de AOW en alle uitkeringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent