Stemming

Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu 36065-5 over budget voor een energietoelage aan uitwonende studenten

46,0 %
53,3 %


CU

FVD

BBB

VVD

BIJ1

PVV

GL

D66

DENK

Fractie Den Haan

JA21

Omtzigt

Groep Van Haga

SP

Volt

SGP

PvdA

CDA

PvdD


Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN KUZU

Ontvangen 6 september 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Het bedrag, genoemd in artikel 3, wordt verhoogd met 100.000.000 euro.

II

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 Gemeentefonds worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met €100.000 (x € 1.000).

Toelichting

Indieners hebben een amendement ingediend om studenten, indien gemeenten energietoeslag uitkeren, verplicht mee te laten nemen als doelgroep die recht heeft op de energietoeslag. Dit amendement voorziet in de dekking hiervoor. De uitbreiding van de doelgroep naar studenten kost circa 100 miljoen euro die wordt gedekt uit de meevallers bij de gasbaten door de hoge gasprijzen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds.

Van Baarle Kuzu


Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu 36065-5 over budget voor een energietoelage aan uitwonende studenten

2022-09-06
Dossier: 36065
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK), Stephan van Baarle (DENK)
Onderwerpen: begroting bestuur financiƫn gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36065-5.html