Kamerstuk 36065-8

Motie van het lid Léon de Jong over de energietoeslag per direct beschikbaar stellen voor inkomens tot 140% van het sociaal minimum

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)

Gepubliceerd: 21 december 2022
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting bestuur financiën gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36065-8.html
ID: 36065-8

44,7 %
54,7 %

PvdD

VVD

FVD

Omtzigt

Fractie Den Haan

PVV

BIJ1

Groep Van Haga

CU

CDA

PvdA

DENK

SGP

BBB

D66

SP

GL

Volt

JA21


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG

Voorgesteld 21 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de energietoeslag per direct beschikbaar te stellen voor inkomens tot 140% van het sociaal minimum;

verzoekt de regering tevens de energietoeslag zoals bedoeld voor 2023 volledig beschikbaar te stellen voor 2022 en voor het jaar 2023 te komen met een nieuwe energietoeslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong