Stemming

Motie van het lid Léon de Jong over de loketten voor de aanvraag van de €1.300 energietoeslag heropenen en openhouden

46,0 %
53,3 %


Volt

CDA

D66

PvdD

GL

Fractie Den Haan

JA21

BBB

Omtzigt

DENK

Groep Van Haga

BIJ1

PVV

CU

PvdA

VVD

SP

SGP

FVD


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG

Voorgesteld 21 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat naar schatting nog 100.000 mensen recht hebben op de € 1.300 energietoeslag;

overwegende dat er gemeenten zijn die al dan niet tijdelijk het (digitale) loket voor het aanvragen van de energietoeslag hebben gesloten;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de gemeenten de loketten voor de aanvraag van de € 1.300 energietoeslag heropenen en openhouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong


Motie van het lid Léon de Jong over de loketten voor de aanvraag van de €1.300 energietoeslag heropenen en openhouden

2022-12-21
Dossier: 36065
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting bestuur financiën gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36065-9.html