Stemming

Motie van het lid Van Kent over het verhogen van het minimumloon naar €15 per uur met behoud van de koppeling van de AOW en alle uitkeringen

36,0 %
63,3 %


PVV

Fractie Den Haan

CU

Omtzigt

CDA

SP

FVD

JA21

D66

PvdA

GL

Groep Van Haga

BBB

BIJ1

SGP

PvdD

Volt

VVD

DENK


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN KENT

Voorgesteld 21 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de lonen en minimumlonen al decennia achterblijven bij de stijgende winsten;

constaterende dat mensen er ook in 2023 op achteruit zullen gaan door de stijgende prijzen;

verzoekt de regering het minimumloon in Nederland te verhogen naar € 15 per uur met behoud van de koppeling van de AOW en alle uitkeringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent


Motie van het lid Van Kent over het verhogen van het minimumloon naar €15 per uur met behoud van de koppeling van de AOW en alle uitkeringen

2022-12-21
Dossier: 36065
Indiener(s): Bart van Kent
Onderwerpen: begroting bestuur financiën gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36065-7.html