Kamerstuk 36065-12

Motie van de leden Kathmann en Maatoug over coulant zijn met het meetellen van de maximale studielening bij het bepalen van het recht op individuele bijzondere bijstand

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)

Gepubliceerd: 21 december 2022
Indiener(s): Barbara Kathmann (PvdA), Senna Maatoug (GL)
Onderwerpen: begroting bestuur financiƫn gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36065-12.html
ID: 36065-12

44,0 %
55,3 %

Groep Van Haga

DENK

PvdA

CU

FVD

JA21

PvdD

SGP

PVV

VVD

CDA

Fractie Den Haan

D66

BBB

Volt

BIJ1

SP

GL

Omtzigt


Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN KATHMANN EN MAATOUG

Voorgesteld 21 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maximale studielening wordt meegeteld in het inkomen als studenten een beroep willen doen op individuele bijzondere bijstand;

verzoekt de regering om gemeenten op te roepen coulant te zijn met het meetellen van de maximale studielening bij het bepalen van het recht op individuele bijzondere bijstand,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kathmann

Maatoug