Wetsvoorstel 35590 - 2 oktober 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 oktober 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Amendement
Stemmen - uitstellen
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting