Stemming

Motie van het lid Van Raak over meer stembureaus bij de verkiezingen van 17 maart

78,0 %
21,3 %


FVD

D66

DENK

SGP

vKA

CDA

SP

PvdA

PVV

CU

Krol

Van Haga

GL

50PLUS

VVD

PvdD


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, er samen met de gemeenten voor zorg te dragen dat bij de verkiezingen van 17 maart niet minder maar méér stembureaus zullen worden ingericht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak


Motie van het lid Van Raak over meer stembureaus bij de verkiezingen van 17 maart

2020-10-14
Dossier: 35590
Indiener(s): Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35590-15.html