Kamerstuk 35590-9

Amendement van het lid Van Otterloo over het overleggen van een negatieve testuitslag door stembureauleden

Dossier: Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Gepubliceerd: 14 oktober 2020
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35590-9.html
ID: 35590-9

16,0 %
83,3 %

DENK

SP

SGP

PvdA

Van Haga

FvD

Krol

VVD

GL

CDA

50PLUS

D66

CU

PvdD

vKA

PVV