Stemming

Motie van het lid Terpstra over de mogelijkheid voor kwetsbare kiezers om hun stem per post uit te brengen

98,0 %
1,3 %


PVV

SP

PvdA

PvdD

GL

SGP

Krol

DENK

CU

FVD

vKA

CDA

D66

VVD

Van Haga

50PLUS


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID TERPSTRA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het bij de verkiezingen veilig moet zijn om te stemmen;

overwegende dat er ondanks de maatregelen kwetsbare kiezers zijn die vanwege de mogelijke drukte de gang naar het stemlokaal zullen schuwen;

van mening dat er mogelijkheden moeten komen om vervroegd een stem uit te brengen;

verzoekt de regering, om in aanvulling op de maatregelen die al zijn voorzien in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 de mogelijkheid te scheppen dat met name kwetsbare kiezers per post hun stem kunnen uitbrengen, en de Tweede Kamer daarover uiterlijk begin november 2020 te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Terpstra


Motie van het lid Terpstra over de mogelijkheid voor kwetsbare kiezers om hun stem per post uit te brengen

2020-10-14
Dossier: 35590
Indiener(s): Julius Terpstra (CDA)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35590-11.html