Kamerstuk 35590-15

Motie van het lid Van Raak over meer stembureaus bij de verkiezingen van 17 maart

Dossier: Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Gepubliceerd: 14 oktober 2020
Indiener(s): Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35590-15.html
ID: 35590-15

78,0 %
21,3 %

FVD

GL

PVV

VVD

PvdD

vKA

CU

SGP

D66

50PLUS

DENK

CDA

SP

PvdA

Krol

Van Haga


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, er samen met de gemeenten voor zorg te dragen dat bij de verkiezingen van 17 maart niet minder maar méér stembureaus zullen worden ingericht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak