Kamerstuk 35590-10

Motie van het lid Özütok over de mogelijkheid voor mensen met een beperking om ook tijdens corona hun kiesrecht uit te oefenen

Dossier: Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Gepubliceerd: 14 oktober 2020
Indiener(s): Nevin Özütok (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35590-10.html
ID: 35590-10

99,3 %
0,0 %

vKA

GL

FvD

CU

D66

Van Haga

Krol

SP

PVV

50PLUS

DENK

CDA

PvdA

VVD

SGP

PvdD