Kamerstuk 35590-13

Motie van het lid Van Otterloo over voorkeurstijdvensters voor ouderen en mensen met een beperking

Dossier: Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Gepubliceerd: 14 oktober 2020
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35590-13.html
ID: 35590-13

9,3 %
90,0 %

SGP

D66

CU

SP

Van Haga

DENK

PvdD

PvdA

vKA

Krol

GL

VVD

50PLUS

PVV

CDA

FvD