Kamerstuk 35590-13

Motie van het lid Van Otterloo over voorkeurstijdvensters voor ouderen en mensen met een beperking

Dossier: Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Gepubliceerd: 14 oktober 2020
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35590-13.html
ID: 35590-13

9,3 %
90,0 %

VVD

FVD

Van Haga

vKA

CU

PvdD

PVV

GL

D66

DENK

PvdA

SP

50PLUS

Krol

CDA

SGP


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat fysieke verkiezingen in tijden van corona potentieel een gezondheidsrisico betekenen voor onder meer ouderen;

overwegende het feit dat het voor ouderen die daartoe in staat zijn en dat ook willen, mogelijk moet zijn zelf hun eigen stem uit te brengen op een zo veilig mogelijke manier;

overwegende het feit dat in supermarkten het zogenaamde «ouderenuurtje» is ingesteld;

verzoekt de regering, op de stemmingsdag één of twee voorkeurstijdvensters aan te wijzen voor ouderen en mensen met een beperking, zodat zij zo veilig mogelijk hun stem kunnen uitbrengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Otterloo