Kamerstuk 35590-16

Motie van het lid Sneller c.s. over het mogelijk maken van vroegtijdig stemmen

Dossier: Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)


98,0 %
1,3 %

PvdD

FVD

PvdA

CU

Van Haga

PVV

GL

50PLUS

VVD

SGP

SP

CDA

vKA

D66

DENK

Krol


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID SNELLER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021 vermoedelijk zullen plaatsvinden onder de omstandigheid dat kiezers beschermd moeten zijn tegen besmetting met het coronavirus;

overwegende dat het wenselijk is hoge concentraties aan kiezers bij stembureaus op piekuren te voorkomen;

van mening dat de stembusgang zo min mogelijk belemmerd moet worden;

overwegende dat veel landen (een vorm van) vroegtijdig stemmen voorafgaand aan verkiezingsdag faciliteren, bijvoorbeeld door een aantal dagen een select aantal stembureaus reeds open te stellen voor kiezers;

verzoekt de regering om, met als doel spreiding van kiezers, vroegtijdig stemmen mogelijk te maken, en hier een voorstel voor uit te werken dat bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 ingezet kan worden om deze verkiezingen veilig en toegankelijk te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sneller

Kuiken

Özütok

Van Otterloo

Azarkan

Van der Molen