Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2020
Status: Aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd