Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Inbreng - schriftelijk overleg (v.s.o.)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd