Kamerstuk 35493-12

Motie van het lid Ploumen over de Kamer informeren over de inbreng op de TRIPS-vergadering

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35493-12.html
ID: 35493-12

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland op dit moment niet in staat is om een geneesmiddel dat elders onder dwanglicentie is geproduceerd, te importeren;

verzoekt de regering, de Wereldhandelsorganisatie zo spoedig mogelijk te laten weten dat Nederland de opt-out bij het TRIPs-verdrag ongedaan wil maken en voortaan gebruik wil kunnen maken van artikel 31 bis;

verzoekt de regering tevens, de Kamer tijdig te informeren over de voorbereiding en inbreng voor de TRIPs-vergadering eind juli,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen