Kamerstuk 35493-4

Vertrouwelijke beantwoording van een aantal vragen inzake de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Gepubliceerd: 30 juni 2020
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35493-4.html
ID: 35493-4

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2020

Op 29 juli jl. heeft u mijn antwoorden op de vragen bij de eerste incidentele suppletoire begroting 2020 van VWS ontvangen (Kamerstuk 35 493, nr. 3).

In deze beantwoording heb ik aangekondigd een aantal vragen in een vertrouwelijke brief te zullen beantwoorden. Gezien de inhoud van dit document is het document gerubriceerd als stg GEHEIM1.

Graag bied ik uw Kamer de gelegenheid kennis te nemen van de inhoud en nodig ik de leden van de commissie VWS uit de stukken in te zien. Hiertoe kunt u contact opnemen met de griffier van de commissie VWS.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge