Stemming

Motie van het lid Hijink c.s. over levering van het vaccin ook na de crisis

34,0 %
66,0 %


FvD

SP

50PLUS

D66

SGP

PVV

PvdA

PvdD

GL

VVD

Van Haga

Groep Krol/vKA

DENK

CU

CDA


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID HIJINK C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de begroting honderden miljoenen worden vrijgemaakt voor vaccinproductie zonder dat daar concrete garanties tegenover staan;

overwegende dat investeringen met publiek geld de samenleving ten goede moeten komen;

constaterende dat gesteld wordt dat het vaccin tegen kostprijs beschikbaar zal worden gesteld;

spreekt uit dat overeenkomsten over leveringen moeten blijven gelden na de crisis en het te ontwikkelen vaccin ook in de toekomst voor eventuele toekomstige virussen toegankelijk moet blijven;

verzoekt het kabinet, zich hiervoor maximaal in te spannen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Ellemeet

Ploumen


Motie van het lid Hijink c.s. over levering van het vaccin ook na de crisis

2020-07-02
Dossier: 35493
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL), Lilianne Ploumen (PvdA), Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35493-8.html