Stemming

Motie van het lid Ellemeet over eisen voor de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van het COVID-19-vaccin

100,0 %
0,0 %


VVD

PvdA

Van Haga

CDA

GL

CU

D66

SGP

DENK

SP

Groep Krol/vKA

PVV

50PLUS

FvD

PvdD


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet in de Voorjaarsnota 700 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor investeringen in de ontwikkeling van een potentieel COVID-19-vaccin;

overwegende dat het kabinet de contracten die het sluit met farmaceuten niet vrij kan geven omdat dit zijn onderhandelingspositie zou ondermijnen;

van mening dat de democratische controle van afspraken over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van medicijnen en vaccins van belang is omdat hier publiek geld in wordt geïnvesteerd;

verzoekt de regering, in afspraken met farmaceuten eisen te stellen aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van een COVID-19-vaccin en zich in te spannen om kennis, intellectueel eigendom en data te laten delen in de COVID-19-pool;

verzoekt de regering tevens, democratische controle op de uitgaven aan een COVID-19-vaccin te verbeteren en de Kamer zo spoedig mogelijk zo veel mogelijk inzicht te geven in de gemaakte afspraken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet


Motie van het lid Ellemeet over eisen voor de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van het COVID-19-vaccin

2020-07-02
Dossier: 35493
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35493-13.html