Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Kelly Regterschot (VVD), Rens Raemakers (D66), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35493-7.html
ID: 35493-7

100,0 %
0,0 %

VVD

CDA

GL

SP

SGP

PvdD

DENK

PVV

CU

Van Haga

FvD

Groep Krol/vKA

D66

50PLUS

PvdA


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID RAEMAKERS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zorgverleners tijdens de coronacrisis extra hard hebben gewerkt en wij daar als Tweede Kamer een mooi gebaar tegenover willen stellen in de vorm van een financiële bonus;

constaterende dat er snel helderheid moet worden geboden over de vraag welke zorgmedewerkers deze financiële bonus wel of niet zouden ontvangen, waardoor dit gebaar geen tegemoetkoming maar een splijtzwam dreigt te worden;

constaterende dat het de taak van de Minister is om te komen tot een heldere en duidelijke bonusregeling en dat de regeling in de huidige vorm voor werkgevers niet goed uitvoerbaar lijkt;

verzoekt de Minister, om in nauwe afstemming met sociale partners te zorgen dat er uiterlijk voor september 2020 alsnog een duidelijke en uitvoerbare regeling ligt, waarin helder is welke groepen zorgmedewerkers in aanmerking komen voor de financiële bonus,

en gaat over tot de orde van de dag.

Raemakers

Bergkamp

Regterschot