Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Lilianne Ploumen (PvdA), Maarten Hijink (SP), Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35493-8.html
ID: 35493-8

34,0 %
66,0 %

FvD

SP

SGP

PVV

VVD

Groep Krol/vKA

CU

50PLUS

D66

PvdA

PvdD

GL

Van Haga

DENK

CDA


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID HIJINK C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de begroting honderden miljoenen worden vrijgemaakt voor vaccinproductie zonder dat daar concrete garanties tegenover staan;

overwegende dat investeringen met publiek geld de samenleving ten goede moeten komen;

constaterende dat gesteld wordt dat het vaccin tegen kostprijs beschikbaar zal worden gesteld;

spreekt uit dat overeenkomsten over leveringen moeten blijven gelden na de crisis en het te ontwikkelen vaccin ook in de toekomst voor eventuele toekomstige virussen toegankelijk moet blijven;

verzoekt het kabinet, zich hiervoor maximaal in te spannen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Ellemeet

Ploumen