Kamerstuk 35493-16

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ploumen over de Kamer informeren over de inbreng op de TRIPS-vergadering

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Gepubliceerd: 24 juli 2020
Indiener(s): Sigrid Kaag (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35493-16.html
ID: 35493-16

Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juli 2020

Hierbij bied ik u de reactie aan op de gewijzigde motie van het lid Ploumen (Kamerstuk 35 493, nr. 14) over het informeren van de Kamer over de inbreng op de TRIPS-vergadering, welke op 30 juli 2020 plaatsvindt in Genève.

De Europese Commissie voert tijdens bijeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waaronder die van de Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Council, het woord namens de Unie. Vertegenwoordigers van lidstaten kunnen deelnemen als toehoorder bij deze vergaderingen. Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt een voorbespreking plaats met lidstaten over de EU-inzet in de vergadering.

De bijeenkomst op 30 juli van de TRIPS Council is een reguliere bijeenkomst die eerder voor mei jl. gepland was. Tijdens een dergelijke reguliere bijeenkomst spreken de WTO-leden over de uitvoering van onderdelen van het TRIPS-akkoord. Een belangrijk onderdeel hiervan is bespreking van notificaties die leden hebben gedaan.1 Ook wordt gesproken over technische samenwerking en capaciteitsopbouw.

Aspecten van intellectueel eigendom in relatie tot COVID-19 zijn besproken tijdens een informele bijeenkomst van de TRIPS Council in juni, waar vooral gesproken werd over het vinden van een balans tussen de toegang tot medicijnen en vaccins en de bescherming van intellectueel eigendom. In deze bijeenkomst heeft de EU gewezen op de noodzakelijke functie van intellectueel eigendom in R&D voor de ontwikkeling van vaccins en behandelingen. Intellectueel eigendom is geen barrière, maar een ondersteuning voor de intensivering van onderzoek. De EU herbevestigde de betrokkenheid bij diverse initiatieven zoals de samenwerking in de ontwikkeling van vaccins, inclusief vrijwillige patent pooling. De EU wees tevens op de COVID19 resolutie in de WHO, waarbij toegang tot medicijnen is opgenomen, ook voor ontwikkelingslanden. De EU benadrukte dat TRIPS al een systeem van dwanglicenties bevat en is opgenomen in verschillende nationale wetgevingen in de wereld (als exporterend land en/of importerend land); het moet naar mening van de EU echter een uiterste stap zijn als andere maatregelen niet werken.

Het onderwerp TRIPS en COVID-19 staat ook op de agenda van de bijeenkomst op 30 juli 2020. De EU zal op dit onderwerp dezelfde inzet hanteren als voor de informele bijeenkomst in juni. Nederland steunt deze inzet.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag