Stemming

Motie van het lid Ploumen over een uitzondering op dataexclusiviteit bij dwanglicenties

47,3 %
52,7 %


50PLUS

GL

PvdD

VVD

PVV

D66

SP

FvD

Groep Krol/vKA

CU

SGP

DENK

CDA

PvdA

Van Haga


Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN PLOUMEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het op dit moment niet mogelijk is een onder dwanglicentie geproduceerd geneesmiddel in Europa te registreren;

verzoekt de regering, in EU-verband aan te dringen op een uitzondering op dataexclusiviteit bij dwanglicenties, en de Kamer hierover nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen


Motie van het lid Ploumen over een uitzondering op dataexclusiviteit bij dwanglicenties

2020-07-02
Dossier: 35493
Indiener(s): Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35493-11.html