Kamerstuk 35493-11

Motie van het lid Ploumen over een uitzondering op dataexclusiviteit bij dwanglicenties

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35493-11.html
ID: 35493-11

47,3 %
52,7 %

50PLUS

GL

PvdD

VVD

PVV

D66

SP

FvD

Groep Krol/vKA

CU

SGP

DENK

CDA

PvdA

Van Haga


Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN PLOUMEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het op dit moment niet mogelijk is een onder dwanglicentie geproduceerd geneesmiddel in Europa te registreren;

verzoekt de regering, in EU-verband aan te dringen op een uitzondering op dataexclusiviteit bij dwanglicenties, en de Kamer hierover nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen