Stemming

Motie van het lid Hijink over een meerderheidsbelang van Sanquin in Sanquin Plasma Products

47,3 %
52,7 %


Van Haga

PVV

FvD

PvdA

SP

PvdD

CU

VVD

CDA

D66

DENK

GL

Groep Krol/vKA

50PLUS

SGP


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van maatschappelijk belang is om de kennis en productie van plasmaproducten voor Nederland te behouden;

constaterende dat Sanquin Plasma Products (SPP) op zoek is naar een strategische partner;

spreekt uit dat Sanquin een meerderheidsbelang dient te behouden in Sanquin Plasma Products,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink


Motie van het lid Hijink over een meerderheidsbelang van Sanquin in Sanquin Plasma Products

2020-07-02
Dossier: 35493
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35493-10.html