Kamerstuk 35493-10

Motie van het lid Hijink over een meerderheidsbelang van Sanquin in Sanquin Plasma Products

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35493-10.html
ID: 35493-10

47,3 %
52,7 %

Van Haga

PVV

FvD

PvdA

SP

PvdD

CU

VVD

CDA

D66

DENK

GL

Groep Krol/vKA

50PLUS

SGP


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van maatschappelijk belang is om de kennis en productie van plasmaproducten voor Nederland te behouden;

constaterende dat Sanquin Plasma Products (SPP) op zoek is naar een strategische partner;

spreekt uit dat Sanquin een meerderheidsbelang dient te behouden in Sanquin Plasma Products,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink