Wetsvoorstel 35300-IV - 17 september 2019
Indiener: Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, viceminister-president ) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief Presidium
Leveren inbreng
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)