Wetsvoorstel 35300-IV - 17 september 2019
Indiener: Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering