Stemming

Motie van het lid Özütok over het volledig compenseren van de kosten voor kinderopvang

84,7 %
15,3 %


VVD

CDA

CU

PVV

PvdA

GL

FvD

D66

Van Haga

SP

SGP

Groep Krol/vKA

DENK

PvdD

50PLUS


Nr. 61 MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het volledig gratis aanbieden van kinderopvang in Caribisch Nederland niet wenselijk wordt geacht om ouders bewust te maken van de waarde van kinderopvang;

overwegende dat voor vee! ouders in Caribisch Nederland gratis kinderopvang de enige mogelijkheid is om de eindjes aan elkaar te knopen;

verzoekt de regering, om Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in staat te stellen de kosten voor dag- en buitenschoolse kinderopvang in voorkomende gevallen volledig te compenseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok


Motie van het lid Özütok over het volledig compenseren van de kosten voor kinderopvang

2020-06-17
Dossier: 35300-IV
Indiener(s): Nevin Özütok (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-IV-61.html