Kamerstuk 35300-IV-30

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Caribisch Nederland

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 10 oktober 2019
Indiener(s): Antje Diertens (D66), Stieneke van der Graaf (CU), Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-IV-30.html
ID: 35300-IV-30

85,3 %
14,7 %

CDA

CU

50PLUS

PvdA

FvD

D66

PVV

SGP

GL

VVD

vKA

SP

Van Haga

PvdD

DENK


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2016 het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Europees Nederland in werking is getreden, maar dat dit tot op heden niet in het Caribisch deel van het Koninkrijk is gebeurd;

overwegende dat het verdrag ziet op elementaire mensenrechten die voor het hele Koninkrijk van waarde zijn;

verzoekt de regering, om samen met de Staatssecretaris van VWS te bekijken hoe het Caribisch deel van het Koninkrijk ondersteund kan worden bij de implementatie van het verdrag en welk tijdpad hierbij kan worden gehanteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Diertens

Bisschop