Kamerstuk 35300-IV-59

Motie van het lid Özütok over flankerend beleid voor het tegengaan van armoede

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 17 juni 2020
Indiener(s): Nevin Özütok (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-IV-59.html
ID: 35300-IV-59

86,7 %
13,3 %

CU

SP

D66

Van Haga

FvD

DENK

CDA

50PLUS

VVD

PVV

PvdD

PvdA

Groep Krol/vKA

SGP

GL


Nr. 59 MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat tussen Caribisch en continentaal Nederland grote verschillen bestaan voor wat betreft flankerend beleid voor het tegengaan van armoede;

overwegende dat de Nationale ombudsman de regering ertoe oproept om de bestrijding van armoede in Caribisch Nederland te intensiveren;

verzoekt de regering, te faciliteren dat het in Nederland toegepaste flankerend beleid op het tegengaan van armoede ook op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba wordt toegepast,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok